Scandinavian Masters

2013-11-19_1524Det er lett å satse penger på golfturneringer. Mange nettkasinoer og veddemålssider tilbyr golfveddemål. Du kan satse penger på enkeltrunder eller på turneringer. Scandinavian Masters er en av turneringene i Europa-touren i golf.

Skandinavisk golf

Golf har blitt veldig populært i Skandinavia, og det er mange baner i de skandinaviske landene. Sesongen er selvsagt ikke like lang her som andre steder i verden, men mange av banene har svært høy kvalitet, og kan måle seg med de beste banene i utlandet.

Scandinavian Masters er den eneste Europatour- turneringen som spilles i Skandinavia. Turneringen spilles i Sverige. Denne turneringen har vært spilt siden 1973, men har hatt ulike navn gjennom årene. Premiepotten er på 1,5 millioner Euro. Dette er ganske lavt i forhold til mange andre turneringer.

Selv om turneringen heter Scandinavian Masters, er den åpen for deltakere fra hele verden. Vinnerne har kommet fra mange land.

Historie

Turneringen har skiftet navn mange ganger, ofte av hensyn til sponsorønsker. Turneringen startet egentlig på 1960-tallet, og het da Volvo Open. Men turneringen ble ikke en del av Europa-touren før i 1973, da under navnet Scandinavian Enterprise Open. Senere ble turneringen hetende Scandinavian Masters.

I dag heter turneringen offisielt Nordea Masters, etter sponsoren.

Profesjonelle og amatører

Golf skiller klart mellom amatører og profesjonelle. Amatører kan ikke konkurrere om pengepremier. Dersom de mottar en pengepremie i en turnering, mister de amatørstatusen og blir utestengt fra amatørturneringer. Profesjonelle spillere kan heller ikke delta i amatørturneringer. En profesjonell spiller kan svært sjelden gå tilbake til å spille som amatør. Selv om han eller hun slutter å motta pengepremier, vil de ikke bli godtatt som amatører igjen.

De beste profesjonelle spillerne kan tjene gode penger på å vinne turneringer, men de fleste av dem jobber som trenere i tillegg. De er tilknyttet en golfklubb og tjener penger på å instruere amatører. Bare et fåtall av spillerne kan leve av premier og sponsorinntekter. Turneringsspill er svært usikkert, og inntekten fra trenerjobber er mye tryggere. Derfor er det bedre å satse på dette som hovedinntekt.

Golfturneringer for profesjonelle

Golfturneringene for profesjonelle spillere er inndelt i tourer. Hver tour har turneringer hver uke gjennom sesongen. Det finnes mer enn 20 ulike tourer i verden. Tourene er organisert av en organisasjon. De setter opp turneringen, skaffer sponsorer og håndhever reglene for touren.

For å spille i en tour, må man være medlem av touren. Det blir man ved å spille godt i en inngangsturnering. Når man først er med på touren, kan man spille så mange turneringer man vil. Man kan også bli invitert til å spille, eller oppnå et bestemt resultat for å få fast plass på touren. I mindre tourer kan alle profesjonelle spillere kjøpe seg inn i touren.

Det er flest golftourer for herrer, selv om det også er mange tourer for kvinner. De største tourene er medlemmer av PGA Tours. Seks herretourer er medlemmer av PGA Tours. Det finnes enda flere turneringer på lavere nivå.

Kvinnene har fem store hovedturneringer på profesjonelt nivå, og mange turneringer på lavere nivå.

Privacy Policy