Konkurrer i golf

2013-11-19_1500Profesjonell golf er en idrett med mange penger, men likevel er det få av spillerne som lever av å spille golf. De fleste jobber som trenere i tillegg. Golfsporten skiller klart mellom profesjonelle og amatører. En amatør kan ikke spille om penger. Hvis han eller hun mottar en pengepremie, vil de miste statusen som amatørspiller, og kan ikke lenger konkurrere i amatørturneringer.

Profesjonelle spillere kan heller ikke delta i amatørturneringer. Golf er en svært kostbar sport, og inntekten er ustabil. Derfor er de profesjonelle spillerne tilknyttet en klubb og får lønn for å trene amatører. Denne kombinasjonen av trenerjobber og turneringsspill gjør at mange av spillerne bare deltar i noen få turneringer. Bare de aller beste har råd til å delta i alle turneringene i sesongen, ettersom de kan leve av premier og sponsorinntekter.

Historie

Skillet mellom amatører og profesjonelle spillere skyldes golfens historie. På 1700-tallet og 1800-tallet var golf et sosietetsspill. Rikfolk spilte bare for rekreasjon. De første profesjonelle spillerne kom fra lavere samfunnsklasser. De levde av sporten, enten ved å tjene penger som caddier, køllemakere eller greenkeepere. De spilte også i utfordringsturneringer, og mottok penger for det.

Det var først på 1900-tallet man kunne leve av å spille turneringer. Selv i dag er det vanskelig å leve av turneringsspill alene, ettersom man må vinne ofte for å kunne tjene nok til å leve av det.

Turneringer

De profesjonelle spillerne deltar i regionale turneringer som arrangeres hver uke i sesongen. Det finnes mer enn 20 slike tourer i verden, og noen av turneringene pågår store deler av året. En profesjonell spiller som er medlem av en tour, kan spille så mange turneringer de vil. Man kan komme inn på touren ved å kvalifisere seg i en inngangsturnering, eller bli invitert. I noen tourer kan man også kjøpe seg plass, men ikke på de store tourene.

Premiene det spilles om varierer. På de mindre tourene er premiene mye lavere, derfor ønsker spillerne på disse tourene alltid å komme seg opp til neste nivå. PGA-touren har en pengepremie som er nesten 100 ganger større per sesong enn en tour på nivå tre. Noen av de lavere tourene er kvalifiseringstourer til de større tourene, og når man kvalifiserer seg for neste nivå, flyttes man opp til denne touren.

De ni viktigste tourene for menn gir poeng til verdensrankingen. Tourer på lavere nivå teller ikke med i verdensrankingen, derfor er det bare spillere som deltar i de store tourene som blir rangert.

Kvinnelige spillere

De kvinnelige spillerne har egne tourer. Det har hendt at kvinner har spilt mot menn, men som regel spiller de i egne turneringer. De beste kvinnene tjener mye og har gode sponsorinntekter, men også her må de fleste ha annen inntekt i tillegg til golfsporten.

Flere golfturneringer er knyttet til veldedighet. Overskuddet fra billettinntektene gis til gode formål. Mer enn 2000 veldedige organisasjoner har mottatt penger fra golf hvert år. Golfsporten samler faktisk inn mer penger til veldedighet enn det som samles inn totalt fra alle andre idretter.

Privacy Policy